DevOsa

Генератор на UTM кодове

Свободно локално съхранение | Направете своя маркетинг измерим.
Проследявайте вашите маркетингови кампании с UTM параметри 🔗

https://
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content
utm_id
Все още няма създадени UTM връзки...

Пълно ръководство за генериране на връзки с UTM тагове 🔗

И така, какво са тези UTM връзки, и защо и къде трябва да ги използваме? Има много статии и текстове по темата в интернет, и тук е едно от определенията:

UTM връзка е URL адрес, който включва параметри, използвани от маркетолозите за проследяване на ефективността на техните рекламни кампании, включително източник, среда, име на кампания и друга съответна информация.

Нещо много умено е написано, нали? Но какво означава това на практика? Защо тези параметри (тагове) са толкова магически? Да предположим, че сте собственик на уебсайт, независимо дали става дума за търговски сайт, който продава стоки/услуги, или за личен блог, и искате да споделите връзка към статията, продукт/услуга на социални медии или да закупите реклама от блогър или дори да закупите обяви от няколко канала в Telegram. Възниква въпросът: как разбирате ефективността на такива размещения на връзки, особено ако става дума за платена реклама с блогъри, публични страници, социални канали. Тук идват на помощ UTM връзките. Моето определение: 

UTM връзка е връзка към вашия уебсайт или негова конкретна страница, към която са прикачени допълнителни тагове, които ви позволяват да определите източника на трафика (кликове върху конкретна връзка) и да измерите нейната ефективност.

Какво са UTM таговете?

Да кажем, че имате връзка към уебсайт, например, към моя главен уебсайт: https://devosa.website, и искате да я поставите в тази статия, така че когато читател кликне върху нея, да може да проследите, че кликът е специфично от тази връзка и от това разположение. Тогава трябва да модифицирате връзката и да добавите тези "магически UTM тагове" или както се наричат още "тагове/параметри":

https://devosa.website?utm_source=utmbuilder&utm_medium=article&utm_campaign=utm_guide&utm_content=introduction_to_utm_parameters&utm_id=bg

Можете да кликнете върху връзката, тя ще се отвори в нов раздел, и ще видите, че самият уебсайт се отваря, но UTM параметрите са присъстват в URL адреса.

Тази връзка съдържа допълнителни параметри, наречени UTM тагове, които се използват за проследяване и анализиране на ефективността на различните източници на трафик. Да разгледаме по-внимателно. В Google Analytics или други аналитични инструменти, ще можете да получите информация за:

 • Източник на трафик utm_source=utmbuilder: Този параметър показва източника, от който е получен трафикът. В този случай източникът на трафик е поддомейнът utmbuilder, където в момента четете това ръководство.
 • Тип на трафика utm_medium=article: Този параметър определя типа или категорията на трафика. Тук използваме средата "статия", което означава, че потребителят е кликнал върху връзката от статия.
 • Име на кампания utm_campaign=utm_guide: Този параметър указва името на кампанията или проекта, под които е поставена връзката. Например, "UTM ръководство".
 • Съдържание utm_content=introduction_to_utm_parameters: Този параметър показва конкретното съдържание или раздел, което привлече потребителя да кликне върху връзката. В нашия случай това е "Въведение в разбирането на UTM параметрите".
 • Идентификатор utm_id=bg: Този параметър обикновено се използва за идентифициране на рекламна кампания, но в този пример го използвах, за да указа езиковата версия на статията, където е поставена връзката.

Анализирайки тези тагове, можете да определите кои източници, рекламни кампании или платформи привличат най-много трафик.

UTM таг е специален допълнителен параметър в URL адрес, който позволява проследяване на трафика.

Нека разгледаме всеки UTM параметър индивидуално

Има три основни категории от UTM тагове:

 • Задължителни параметри: Тези параметри обикновено се използват за посочване на основна информация за връзката и са необходими за правилното функциониране на UTM таговете. Обикновено те са utm_source, utm_medium и utm_campaign.
 • Опционални параметри: Тези параметри не са задължителни и могат да се използват по избор за по-подробно проследяване на трафика. Например, utm_content, utm_term и utm_id.
 • Потребителски параметри: Тези параметри не са стандартни за UTM таговете, но могат да бъдат създадени и използвани в съответствие с уникалните изисквания и цели за проследяване. Те позволяват добавянето на допълнителна информация, която не е включена в стандартния набор от параметри. Потребителските параметри могат да имат всякакви имена, но трябва да започват с префикса utm_, за да бъдат разпознати от аналитичните системи.
UTM Източник — източник на трафика

Означение: utm_source, е задължителен параметър.

UTM Източник параметърът определя източника на трафика, т.е. откъде е дошъл потребителят. Например, ако UTM тагът е поставен на Facebook, стойността на този параметър ще бъде "facebook".

Пример: utm_source=facebook

UTM Медиум — тип на трафика

Означение: utm_medium, е задължителен параметър.

UTM Медиум тагът определя типа на трафика или канала, чрез който потребителят е кликнал връзката. Например, ако става въпрос за реклама в социалните мрежи, стойността на параметъра може да бъде "social"; ако е имейл, тогава "email"; ако е платена реклама (ADS), тогава "cpc".

Пример: utm_medium=social

UTM Кампания — име на кампанията

Означение: utm_campaign, е задължителен параметър.

UTM Кампания тагът указва името на кампанията или проекта, под който е поставена връзката. Например, ако става въпрос за рекламна кампания за продвижение на нов продукт, стойността на параметъра може да бъде "product_launch".

Пример: utm_campaign=product_launch

UTM Съдържание — съдържание

Означение: utm_content, е опционален параметър.

UTM Съдържание тагът се използва, за да се уточни конкретното съдържание или раздел, което привлече потребителите да кликнат връзката. Например, ако става въпрос за бутон "Научете повече" на уеб страница, стойността на параметъра може да бъде "learn_more_button".

Пример: utm_content=learn_more_button

UTM Термин — ключова дума

Означение: utm_term, е опционален параметър.

UTM Термин параметърът се използва в контекста на контекстуалната реклама или ключовите думи и позволява идентифицирането на конкретните ключови думи, които привлякоха потребителя. Например, ако става въпрос за ключовата дума "купи iPhone 15 онлайн", стойността на параметъра ще бъде "iphone_15_online".

Пример: utm_term=iphone_15_online

UTM Идентификатор — идентификатор

Означение: utm_id, е опционален параметър.

UTM Идентификатор тагът се използва за идентифициране на конкретен елемент или аспект на кампанията. Например, ако трябва да проследите ефективността на определена версия на банерната реклама, стойността на параметъра може да бъде уникален идентификатор на тази версия.

Пример: utm_id=banner_v1

UTM Потребителски — потребителски параметри

Означение: всеки потребителски параметър, като utm_custom1, utm_custom2, и т.н.

Потребителските параметри могат да бъдат използвани за проследяване на допълнителни данни, които могат да бъдат важни за вашата аналитика. Например, ако искате да проследите цвета или размера на продукт, можете да създадете потребителски параметър за тази цел.

Пример: utm_color=red, utm_size=large

Надявам се, че вече разбирате какво са UTM параметризираните връзки и как се използват по задълбочен и ясен начин. Започнете да прилагате UTM тагове за вашите цели днес и ще видите как те ви помагат да вземете по-информирани решения и да постигнете по-голям успех в онлайн бизнеса си или маркетинговите си усилия.

Сега нека преминем към практическия аспект: как да генерирате UTM връзки?. В следващия раздел ще обясня подробно как да създадете UTM връзки за вашия уеб сайт и ще предоставя наръчник за създаване на UTM тагове в моя уеб сайт.

Ще разгледаме няколко начина, по които можете да създадете UTM връзки с тагове.

 • Ръчно създаване: Можете да създадете UTM връзки ръчно, като добавите тагове към URL адреса, използвайки специални символи за свързване. Отварящият символ ще бъде "?", а символът за свързване ще бъде "&". Просто добавете името на етикета и неговия параметър в произволен ред, както е показано в горепосочения пример.
 • Таблици: Можете да използвате програми за таблични проспекти като Microsoft Excel или Google Sheets, за да създадете UTM тагове във вариант на партиден режим. Създайте таблица с параметри и стойности, след което ги комбинирайте, за да създадете UTM връзки.
 • Онлайн генератори: Има много онлайн инструменти (един от популярните безплатни е Tilda генератор), които помагат за автоматизирането на процеса на създаване на UTM тагове. Просто въведете необходимата информация, и инструментът ще генерира UTM връзката за вас.
 • Платени услуги: Има специализирани платени услуги, които предлагат разширени възможности за създаване и управление на UTM параметри. Тези услуги обикновено предлагат по-широк набор от функции, като автоматизиране на процеса на създаване на тагове, допълнителни аналитични отчети, интеграции с други маркетингови платформи и инструменти, както и по-гъвкави възможности за управление на маркетингови кампании.
 • Системи за управление на съдържанието и платформи за анализ: Някои системи за управление на съдържанието (CMS), платформи за анализ и маркетингови инструменти предлагат вградени функции за създаване на UTM връзки. В такива системи можете да създадете тагове директно в интерфейса, без да добавяте параметри ръчно към URL адреса.
 • API: Ако притежавате технически умения, можете да използвате API за автоматизиране на процеса на създаване на UTM тагове. Това ви позволява да интегрирате процеса на генериране на тагове директно във вашите уеб приложения или системи.

Както виждате, има много начини за създаване на UTM връзки с тагове, от ръчно добавяне на параметри към URL адреса до използване на специализирани платени услуги.

Но защо тогава разработих собствената си безплатна онлайн уеб апликация UTM Builder DevOsa?

Описание на функционалността на UTM Builder DevOsa

Докато работех по SEO маркетинга за своите проекти, се сблъсках с проблема за разнообразието от UTM генератори и в същото време с неудобствата на всеки един от тях. Когато трябва бързо да създадете UTM връзка без ненужна сложност, платените услуги изглеждат твърде сложни и непривлекателни за ефективна работа. А безплатните онлайн генератори не запомнят създадените връзки, позволяват създаване само на по една връзка наведнъж и също така не предоставят възможност за едновременен експорт на всички връзки.

Затова, като маркетингов специалист и уеб разработчик, получих идеята да създам собствена безплатна онлайн уеб апликация — UTM Builder DevOsa. Тази апликация е създадена, за да се справи с посочените проблеми и да предостави прост и удобен начин за създаване и управление на UTM връзки.

Основни предимства на онлайн генератора UTM DevOsa

 • Проверка за попълване на задължителните полета
 • Проверка на въведения URL адрес, при грешка генераторът ще посочи грешката
 • Възможност за попълване на задължителните полета с популярни параметри: Google, Facebook, Twitter, Tik-Tok, Instagram, LinkedIn
 • Връзките се добавят към списъка, те ще останат в паметта на браузъра, докато ги изтриете или ги изчистите
 • Възможност за копиране или изтриване на отделни връзки
 • Възможност за експортиране на всички създадени връзки като списък

По стъпково инструкции за създаване на UTM тагове в UTM Builder DevOsa

Стъпка 1. Въвеждане на URL адрес

Въведете URL адреса на вашия уебсайт или страница в съответното поле "URL", както е показано на изображението.

Стъпка 2. Попълване на задължителните и незадължителните полета

Попълнете задължителните полета: utm_source, utm_medium, utm_campaign.

Също така можете да използвате най-популярните шаблони, като кликнете върху един от бутоните: Google, Facebook, Twitter, Tik-Tok, Instagram, LinkedIn. Полетата ще бъдат автоматично попълнени, и ще трябва само да попълните останалите полета (по избор), преди да генерирате връзката.

Кликнете върху бутона "Генериране на връзка", за да създадете UTM връзка на базата на въведените параметри. Изчакайте да се появи UTM връзката в списъка с всички създадени връзки по-долу.

Стъпка 4. Копиране и използване

Кликнете върху самата връзка или иконата "копиране", за да я копирате в клипборда и да я използвате в своите маркетингови кампании или реклама.


DevOsa© 2024 DevOsa. Всички права запазени