DevOsa

Generator kodu UTM

Bezpłatna pamięć lokalna | Spraw, aby Twój marketing był mierzalny.
Śledź swoje kampanie marketingowe za pomocą parametrów UTM 🔗

https://
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content
utm_id
Brak utworzonych linków UTM...

Kompletny przewodnik po generowaniu linków z tagami UTM 🔗

Więc czym są te linki UTM, i dlaczego są one używane i gdzie w ogóle są używane? W internecie pełno artykułów i tekstów na ten temat, i oto jedna z definicji:

Link UTM — to adres URL, który zawiera parametry używane przez marketerów do śledzenia skuteczności ich kampanii reklamowych, w tym źródło, medium, nazwę kampanii i inne istotne informacje.

Coś bardzo mądrego zostało napisane, czyż nie? Ale co to oznacza w praktyce? Co takiego magicznego jest w tych parametrach (tagach)? Załóżmy, że jesteś właścicielem strony internetowej, czy to komercyjnej, która sprzedaje towary/usługi, czy też osobistego bloga, i chcesz udostępnić link do swojego artykułu, produktu/usługi w mediach społecznościowych, lub kupić reklamę od blogera, a nawet zakupić ją od kilku kanałów na Telegramie. Pojawia się pytanie: jak zrozumieć skuteczność takiego umieszczania linków, zwłaszcza jeśli jest to płatne umieszczanie reklam na blogach, stronach publicznych lub kanałach społecznościowych. Właśnie wtedy link UTM przychodzi z pomocą. Oto moje określenie: 

Link UTM — to link do twojej witryny lub konkretnej jej strony, do której są dołączone dodatkowe znaczniki, pozwalające określić źródło ruchu (kliknięć w konkretny link) i zmierzyć jego skuteczność.

Co to są tagi UTM?

Załóżmy, że masz link do strony internetowej, na przykład do mojej głównej strony: https://devosa.website, i chcę umieścić go w tym artykule, abyś mógł śledzić, że kliknięcie było dokładnie z tego linku i z tego miejsca jego umieszczenia. W takim przypadku musisz zmodyfikować link i dodać do niego te “magiczne tagi UTM lub jak są one również nazywane “tagi/parametry”:

https://devosa.website?utm_source=utmbuilder&utm_medium=article&utm_campaign=utm_guide&utm_content=introduction_to_utm_parameters&utm_id=pl

Możesz kliknąć na link, otworzy się w nowej karcie i zobaczysz, że strona internetowa się otworzy, ale parametry UTM będą obecne w adresie URL.

Ten link zawiera dodatkowe parametry, zwane tagami UTM, które są używane do śledzenia i analizowania skuteczności różnych źródeł ruchu. Przyjrzyjmy się im bliżej. W Google Analytics lub innych narzędziach analitycznych możesz uzyskać informacje na temat:

 • Źródło ruchu utm_source=utmbuilder: Ten parametr wskazuje źródło, z którego pochodził ruch. W tym przypadku źródłem ruchu jest subdomena utmbuilder, na której obecnie czytasz ten przewodnik.
 • Typ ruchu utm_medium=article: Ten parametr określa rodzaj lub kategorię ruchu. Tutaj używamy medium "article", co oznacza, że użytkownik kliknął link z artykułu.
 • Nazwa kampanii utm_campaign=utm_guide: Ten parametr wskazuje nazwę kampanii lub projektu, w ramach którego umieszczono link. Na przykład "Przewodnik UTM".
 • Zawartość utm_content=introduction_to_utm_parameters: Ten parametr wskazuje konkretną treść lub sekcję, która przyciągnęła użytkownika do kliknięcia linku. W naszym przypadku jest to "Wprowadzenie do parametrów UTM".
 • Identyfikator utm_id=pl: Zazwyczaj ten parametr służy do identyfikacji kampanii reklamowej, ale w tym przykładzie użyłem go do określenia wersji językowej artykułu, w którym umieszczono link.

Analiza tych tagów pozwala określić, które źródła, kampanie reklamowe lub platformy przyciągają najwięcej ruchu.

Użycie tagu UTM — to specjalny dodatkowy parametr w adresie URL, który umożliwia śledzenie ruchu.

Rozważmy każdy parametr UTM osobno

Istnieją trzy główne kategorie tagów UTM:

 • Parametry wymagane (obowiązkowe): Te parametry zazwyczaj są używane do oznaczenia podstawowych informacji o linku i są niezbędne do poprawnego działania tagów UTM. Zazwyczaj są to utm_source, utm_medium i utm_campaign.
 • Parametry opcjonalne (dowolne): Te parametry nie są obowiązkowe i mogą być używane opcjonalnie do bardziej szczegółowego śledzenia ruchu. Na przykład utm_content, utm_term i utm_id.
 • Parametry niestandardowe (niestandardowe): Te parametry nie są standardowe dla tagów UTM, ale mogą być tworzone i używane zgodnie z unikalnymi wymaganiami i celami śledzenia. Pozwalają one dodawać dodatkowe informacje, które nie są częścią standardowego zestawu parametrów. Parametry niestandardowe mogą mieć dowolne nazwy, ale muszą zaczynać się od prefiksu utm_, aby zostały rozpoznane przez systemy analityki.
Źródło UTM — źródło ruchu

Oznaczenie: utm_source, jest wymaganym parametrem.

Parametr Źródło UTM określa źródło ruchu, czyli skąd pochodził użytkownik. Na przykład, jeśli znacznik UTM jest umieszczony na Facebooku, wartość tego parametru będzie „facebook”.

Przykład: utm_source=facebook

Średnie UTM — rodzaj ruchu

Oznaczenie: utm_medium, jest wymaganym parametrem.

Średni UTM określa rodzaj ruchu lub kanał, przez który użytkownik przeszedł za pośrednictwem linku. Na przykład, jeśli jest to reklama w mediach społecznościowych, wartość tego parametru może być „social”, jeśli jest to e-mail, to „email”, jeśli jest to płatne ogłoszenie (ADS), to „cpc”.

Przykład: utm_medium=social

Kampania UTM — nazwa kampanii

Oznaczenie: utm_campaign, jest wymaganym parametrem.

Tag Kampania UTM wskazuje nazwę kampanii lub projektu, w ramach którego umieszczono link. Na przykład, jeśli jest to kampania reklamowa promująca nowy produkt, wartość tego parametru może być „product_launch”.

Przykład: utm_campaign=product_launch

Zawartość UTM — treść

Oznaczenie: utm_content, jest opcjonalnym parametrem.

Tag Zawartość UTM służy do określenia konkretnej treści lub sekcji, która przyciągnęła użytkowników do kliknięcia w link. Na przykład, jeśli jest to przycisk „Dowiedz się więcej” na stronie internetowej, wartość tego parametru może być „learn_more_button”.

Przykład: utm_content=learn_more_button

Termin UTM — słowo kluczowe

Oznaczenie: utm_term, jest opcjonalnym parametrem.

Parametr Termin UTM jest używany w kontekście reklamy kontekstowej lub słów kluczowych i pozwala określić, które konkretne słowa kluczowe przyciągnęły użytkownika. Na przykład, jeśli jest to słowo kluczowe „kup iphone 15 online”, wartość tego parametru będzie „iphone_15_online”.

Przykład: utm_term=iphone_15_online

ID UTM — identyfikator

Oznaczenie: utm_id, jest opcjonalnym parametrem.

Tag ID UTM służy do identyfikacji określonego elementu lub aspektu kampanii. Na przykład, jeśli chcesz śledzić skuteczność konkretnej wersji reklamy banerowej, wartość tego parametru może być unikalnym identyfikatorem tej wersji.

Przykład: utm_id=banner_v1

Niestandardowe UTM — niestandardowe parametry

Oznaczenie: dowolna niestandardowa nazwa parametru, np. utm_custom1, utm_custom2 itd.

Parametry niestandardowe mogą być używane do śledzenia dodatkowych danych, które mogą być istotne dla analizy. Na przykład, jeśli chcesz śledzić kolor lub rozmiar produktu, możesz utworzyć niestandardowy parametr w tym celu.

Przykład: utm_color=red, utm_size=large

Mam nadzieję, że teraz Twoje zrozumienie, czym są linki z parametrami UTM i do czego służą, jest pełne i jasne. Zacznij używać etykiet UTM już dziś w swoich celach, a zobaczysz, jak pomogą Ci podejmować bardziej uzasadnione decyzje i osiągać większy sukces w Twoim biznesie online lub działaniach marketingowych.

A teraz przejdźmy do praktycznego aspektu: jak generować linki UTM? W kolejnym bloku szczegółowo opiszę, jak praktycznie tworzyć linki UTM dla Twojej aplikacji internetowej, a także udostępnię przewodnik dotyczący tworzenia znaczników UTM w mojej aplikacji internetowej.

Przeanalizujmy kilka sposobów, w jaki możesz tworzyć linki UTM z etykietami.

 • Ręcznie: Możesz tworzyć linki UTM, dodając etykiety do adresu URL za pomocą specjalnych znaków łącznikowych, zaczynając od „?” i łącząc je „&”. Po prostu dodaj w dowolnej kolejności nazwę etykiety i jej parametr, jak w powyższym przykładzie.
 • Arkusze elektroniczne: Możesz użyć programów do arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel lub Google Sheets, do tworzenia etykiet UTM masowo. Stwórz tabelę z parametrami i wartościami, a następnie połącz je, aby utworzyć linki UTM.
 • Generatory online: Istnieje wiele narzędzi online (jedno z popularnych i darmowych to Tilda Generator), które pomagają zautomatyzować proces tworzenia tagów UTM. Wprowadź pożądane informacje, a narzędzie wygeneruje dla Ciebie link UTM.
 • Płatne usługi: Istnieją specjalistyczne płatne usługi oferujące zaawansowane możliwości tworzenia i zarządzania parametrami UTM. Te usługi zazwyczaj oferują szerszy zakres funkcji, takich jak automatyzacja procesu tworzenia tagów, dodatkowe raporty analityczne, integracje z innymi platformami i narzędziami marketingowymi oraz bardziej elastyczne opcje zarządzania kampaniami marketingowymi.
 • CMS i platformy analityczne: Niektóre systemy zarządzania treścią (CMS), platformy analityczne i narzędzia marketingowe oferują wbudowane funkcje do tworzenia linków UTM. W takich systemach możesz tworzyć etykiety bezpośrednio w interfejsie, bez konieczności ręcznego dodawania parametrów do adresu URL.
 • Interfejs API: Jeśli posiadasz umiejętności techniczne, możesz użyć interfejsu API do zautomatyzowania tworzenia tagów UTM. Pozwala to zintegrować proces generowania etykiet bezpośrednio w Twoje aplikacje internetowe lub systemy.

Jak widzisz, istnieje wiele sposobów tworzenia linków UTM z tagami, począwszy od ręcznego dodawania parametrów do adresu URL, aż po korzystanie z wyspecjalizowanych płatnych usług.

Ale dlaczego więc stworzyłem moją własną darmową aplikację internetową UTM Builder DevOsa?

Opis funkcji UTM Builder DevOsa

Gdy zajmowałem się marketingiem SEO moich projektów, napotkałem problem wielu różnych generatorów UTM oraz równocześnie wielu niedogodności z nimi związanych. Kiedy potrzebowałem szybko stworzyć link UTM bez dodatkowych trudności, płatne usługi wydawały się zbyt skomplikowane i nieporęczne do szybkiej pracy. Natomiast darmowe generatory online nie zapamiętywały utworzonych linków, pozwalały tworzyć tylko jeden link naraz i również nie umożliwiały eksportowania wszystkich linków na raz.

Dlatego jako marketer i programista internetowy wpadłem na pomysł stworzenia mojej własnej darmowej aplikacji internetowej — UTM Builder DevOsa. Aplikacja ta została stworzona, aby rozwiązać wymienione problemy i zapewnić prosty i wygodny sposób tworzenia i zarządzania linkami UTM.

Główne zalety Generatora UTM Online DevOsa

 • sprawdzanie wypełnienia obowiązkowych pól
 • sprawdzanie wprowadzonego adresu URL, jeśli wystąpi błąd, generator wskaże na niego
 • możliwość wypełnienia obowiązkowych pól popularnymi parametrami: Google, Facebook, Twitter, Tik-Tok, Instagram, LinkedIn
 • Linki są dodawane do listy, dopóki ich nie usuniesz lub nie wyczyszczysz, będą przechowywane w pamięci przeglądarki
 • Możliwość skopiowania lub usunięcia pojedynczego linku
 • Możliwość wyeksportowania wszystkich wygenerowanych linków jako listy

Instrukcja krok po kroku tworzenia UTM w UTM Builder DevOsa

Krok 1. Wprowadzenie adresu URL.

Wprowadź adres URL twojej strony internetowej lub strony w odpowiednie pole "URL", jak pokazano na obrazie.

Krok 2. Wypełnienie pól obowiązkowych i opcjonalnych

Wypełnij obowiązkowe pola: utm_source, utm_medium, utm_campaign.

Możesz również skorzystać z najpopularniejszych szablonów, klikając jedno z przycisków: Google, Facebook, Twitter, Tik-Tok, Instagram, LinkedIn. Pola zostaną automatycznie wypełnione, a ty będziesz musiał wypełnić pozostałe pola (opcjonalnie), zanim wygenerujesz link.

Krok 3. Generowanie linku UTM

Kliknij przycisk "Generuj link", aby utworzyć link UTM na podstawie wprowadzonych parametrów. Poczekaj, aż link UTM pojawi się na liście wszystkich wygenerowanych linków poniżej.

Krok 4. Kopiowanie i używanie

Kliknij na sam link lub ikonę "skopiuj", aby skopiować go do schowka i użyć go w swoich kampaniach marketingowych lub reklamach.


DevOsa© 2024 DevOsa. Wszelkie prawa zastrzeżone